Våra priser

Det är svårt att lämna ett pris direkt via telefon eller mejl eftersom varje trädfällning är unik. Vad vi däremot kan säga är att våra priser är förmånliga och vår service håller högsta kvalitet.

Jag vill ge dig som kund ett så rättvist pris som möjligt beroende på vad som krävs för just dina träd. Därför erbjuder vi ett kostnadsfritt hembesök där vi åker och kollar på träden och diskuterar med dig vad som behöver göras och dina önskemål. Vi diskuterar även möjligheten för eventuellt RUT-avdrag för arbetet.